دوره جامع فتوشاپ

آشنایی با محیط فتوشاپ
اجرای نرم افزار
 نوارMENU
نوار OPTIO
N
 پنل ها DOCK OF PANELS
 اجرای پالت ابزارTOOL PALLET 
مفهوم لایه ها در فتوشاپ
انتخاب  و فعال کردن لایه ها
LAYERS امکانات پنل
افزودن ماسک به لایه ها
میزان انباشتگی (FILL)
انداختن سایه ها ( سایه های داخلی – سایه های خارجی)
درخشندگی ( درخشندگی داخلی- درخشندگی خارجی)
 روکش با شیب رنگی GRADIENT OVERLAY
 تشخیص اندازه صفحه (IMAGE SIZE)
 حرکت، تغییر اندازه و چرخش لایه ها( TRANSFORM)
آشنایی با پالت ابزار ( TOOL PALETTE)
ابزار MOVE
انتخاب معکوس SELECT INVERSE
 ابزار النتخاب سریع QUICK SELECTION
 چوب جادویی MAGIC WAND

 ابزار ویرایش و روتوش RETOUCHING TOOLS 
ابزارهای ترسیم اشکال و ابزار نوشتن DRAWING AND TYPE TOOL 
 ابزار زوم و هند HAND- ZOOM
دستورات HUE/ SATURATION
کار با فیلتر ها
و....

 

ثبت‌نام در دوره جامع فتوشاپ
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید.
۰۲۱-۸۸۳۴۵۶۳۳