• info@sheednegar.com
  • 02188345632 - 3

درباره ما

افق پیش روی شماست 


برای درخشش آماده باشید


سیاست های آموزشی شیدنگار، بر پایه ی آموزش علاقمندان به هنر عکاسی و اشاعه ی فرهنگ تفکر خلاقانه در عکاسی می باشد. همچنین ایجاد پیوندی مستحکم بین استادان برجسته هنر عکاسی و هنرجویان این رشته و ایجاد پایگاه فکری در جهت برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، از اهداف مهم آموزشگاه آزاد سینمایی عکاسی شیدنگار است.

با ما همراه باشید