دوره های عکاسی

عکاسی تبلیغاتی 1
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

داریوش کیانی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰,چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

علی نیک پور
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
جمعه ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰

امید محمد نژاد
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
دوره فیگور،نورپردازی و عکاسی پرتره
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

داریوش محمدخانی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی پیشرفته
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

امید محمد نژاد
۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
آموزش خصوصی عکاسی مقدماتی به همراه آشنایی با منوی دوربین‌های دیجیتال امید محمد نژاد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...
عکاسی مقدماتی و منوی دوربین
شروع دوره: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰

آموزش عکاسی مقدماتی مسعود افشانی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر ...