عکاسی پیشرفته

زمان دهی

زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ روز و ساعت: جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مدت (ساعت): ۴۰

مدرس دوره


امید محمد نژاد

شهریه دوره

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت مانده: ۱۴ نفر

:: سرفصل دوره ::

کارگاه‌های عملی عکاسی (۴جلسه)

آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی
آشنایی با اصول هنری عکاسی
آشنایی با ژانرهای مختلف عکاسی
آشنایی با مبانی روانشناسی تصویر
اصول تحلیل و نقد عکس