سعید داخ

سعید داخ (زاده ۶ خرداد ۱۳۴۹) بازیگر ، کارگردان تئاتر و مجری و طراح حرکات موزون می باشد.

وی از سال ۱۳۷۱ فعالیت حرفه ای تئاتر را آغاز کرد. سعید داخ جایزه ی ویژه ی کارگردانی برای نمایش «جشن بزرگ» و بهترین حرکات موزون برای «آی آدم ها» از جشنواره ی سبز و دریافت تقدیرنامه ی ویژه ی کارگردانی برای «کرانه ی دل» از جشنواره ی دفاع مقدس را در کارنامه دارد. .

فیلم سینمایی

آنها ۱۳۹۵

بدون تاریخ، بدون امضا ۱۳۹۶

صدای منو می شنوید؟۱۳۹۵

دوران عاشقی ۱۳۹۳

افسونگر ۱۳۹۲

پایان خدمت  ۱۳۹۲

معبد جان ۱۳۸۷

مجموعه تلویزیونی

  1.  نرگس ۱۳۸۴
  1. زیرتیغ ۱۳۸۵
  2. آیینه های نشکن ۱۳۹۰
  3. دولت مخفی (۱۳۹۳)
  4. تنهایی لیلا «شبکه ۳» ۱۳۹۴

معمای شاه شبکه یک ۱۳۹۲

فیلم سینمایی

آنها (۱۳۹۵)بدون تاریخ، بدون امضا (۱۳۹۵)صدای منو می‌شنوید؟ (۱۳۹۵)دوران عاشقی (۱۳۹۳)پایان خدمت (۱۳۹۲)معبد جان (۱۳۸۷)