امیر ولیخانی

حوزه تخصص : انیمیشن و جلوه های بصری
فارغ التحصیل در رشته انیمیشن و جلوه های بصری
پانزده سال فعالیت در حوزه های : کارگردانی، تدوین، جلوه های بصری، انیمیشن و موشن گرافیک در داخل و خارج از کشور
همکاری در تولید بیش از چهل مجموعه تلویزیونی، فیلم سینمایی و صد ها فیلم و تیزر تبلیغاتی